Ceník

Pronájem chalupy na víkend v měsících listopad-leden a duben  8.500,-Kč
Pronájem chalupy na týden v termínech mimo letní a jarní prázdniny (nástup v neděli nebo pátek) 16.000,-Kč
Pronájem chalupy na Silvestr 2020 (r.2019 - OBSAZENO!!!) 30.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden během letních prázdnin 20.000,-Kč
Pronájem chalupy na 14 dní během letních prázdnin 35.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní v lednu  10.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní během jarních prázdnin (nástup neděle, ukončení v pátek) 12.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden během jarních a pololetních prázdnin (nástup v pátek nebo v neděli)
17.000,-Kč
Pronájem chalupy na víkend během jarních prázdnin 10.000,-Kč
Pronájem chalupy na Velikonoce 2020 (min.4 , max.7 nocí) 20.000,-Kč
Pronájem chalupy na květnové svátky (min.3, max. 4 noci ) 15.000,-Kč
Koupací sud v období 1.10.-31.5. na týden   2.500,-Kč
Koupací sud v období 1.10.-31.5. na 5 dní   2.000,-Kč 
Koupací sud v období 1.10.-31.5. na víkend   1.500,-Kč
Koupací sud v období 1.6.-30.9. zdarma
Čekání v den příjezdu do 60 minut od dohodnutého času nástupu zdarma
Čekání v den příjezdu za každých dalších započatých 60 minut od dohodnutého času nástupu 500,-Kč

Ostatní možnosti vám vyčíslíme na požádání. 

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ ENERGIÍ.

PŘI NÁSTUPU VYBÍRÁME DO ÚSCHOVY VRATNOU KAUCI 3.000,-KČ (na Silvestra 5000,-KČ), kterou vám vrátíme ihned při odjezdu, pokud bude chalupa v pořádku předána.

 

NEJSME PLÁTCI DPH. 

 

Kalendář obsazenosti

 

Objednání a platba:

Pronájem chalupy je možno objednat a rezervovat telefonicky, e-mailem, případně písemně. Pro závaznou rezervaci je potřeba uhradit minimálně 1/3 z ceny pronájmu, minimálně však 3500,-Kč. Platební údaje objednatel (host) obdrží mailem s podrobnými pokyny k platbě a nástupu. Zbytek ceny je nutné uhradit minimálně 2 týdny před nástupem na pronájem. 

Uhrazením zálohy vyjadřuje objednatel (host) souhlas s těmito podmínkami objednání a podmínkami storna.

V případě, že není doplatek za pronájem chalupy doplacen v řádném domluveném termínu (nejčastěji 2 týdny před nástupem), bude rezervace považovaná za zrušenou a vztahují se na ni podmínky storna. Klient již nebude moci uplatnit nárok na pronájem objektu. V případě , že by zaplacená záloha byla vyšší než storno poplatky, provozovatel objektu je povinen do 15 dnů vrátit tuto část platby, která je vyšší než storno podmínky, na účet, ze kterého byla záloha placena. V případě, že zaplacená záloha nepokryje v plné výši storno poplatky, je klient povinen tyto doplatit do 15 dnů na účet provozovatele objektu.

V případě, že se jedná o rezervaci na poslední chvíli, platba probíhá v individuálních termínech na základě domluvy s provozovatelem objektu, kterým je Kocourkovic chalupa s.r.o.

Stornopoplatky  a zrušení rezervace pronájmu

Zrušení rezervace pronájmu chalupy je možné provést mailem, písemně, telefonicky. Za zrušení rezervace  pronájmu chalupy se též považuje nezaplacení ceny za pronájem, případně nezaplacení doplatku za pronájem. Dále se za zrušení rezervace pronájmu chalupy považuje situace, kdy objednatel (host) nedorazí v den nástupu do 4 hodin (240 minut) od předem dohodnutého času nástupu. Dále se považuje za zrušení rezervace projámu i situace, kdy objednatel (host) pronájem chalupy ukončí dříve , než si původně objednal a zaplatil.

Za zrušení rezervace chalupy budou počítány stornopoplatky ve výši:

Při odhlášení/zrušení 30 a více dní před domluveným příjezdem .... 300,-Kč

Při odhlášení/zrušení 29-8 dní před domluveným příjezdem .... 30% z ceny pronájmu chalupy

Při odhlášení 7-0 dní před domluveným příjezdem .... 75% z ceny pronájmu chalupy

Pokud objednatel (host) nedorazí a nepřevezme si chalupu do pronájmu do 4 hodin (240 minut) od času, který byl předem domluvený  ...... 100% z ceny pronájmu chalupy

Při ukončení pronájmu chalupy dříve, než bylo objednáno .... 100% z ceny nevyčerpaného nájmu

Při zrušení pronájmu chalupy zašle pronajímatel zaplacenou zálohu po odečtení příslušného stornopoplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy, případně doplatku pronájmu chalupy, a to nejdélo do 15-ti dnů od obdržení informace o zrušení pronájmu chalupy.

 

 

Provozovatel:

Kocourkovic chalupa s.r.o.

Orlické Záhoří 83

517 64

IČ: 27809218

NEJSME PLÁTCI DPH !!!